เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


ขีดจำกัด 0,2% Rp0,2 [N/mm2]

จุดครากของวัสดุที่ค่อนข้างแข็งไม่เด่นชัด จากนั้นจะถูกแทนที่ด้วยความเครียดที่การยืดตัวถาวรคือ 0.2 % ในทางปฏิบัติ ภาระการทำงานของสลักภัณฑ์หรือความเครียดจากการขันไม่ควรเกินกำลังครากหรือขีดจำกัด 0.2 %

0.2%-Limit-Rp