เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


ความยั่งยืนของบอสสาร์ด

การมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและหนาที่ในสังคมของบริษัท เรานำไปปฏิบัตอย่างระมัดระวังและใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ว่าจะด้วยโครงสร้างพื้นฐานหรือกระบวนการทำงาน

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราและยึดปัญหาความยั่งยืนในกลยุทธ์ร่วมของเรา

ทั้งสี่อย่างต่อไปนี้เป็นหัวใจสำคัญในความพยายายมทำให้เกิดความยั่งยืนของเรา:

  • วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์ในอนาคต
  • การให้อำนาจแก่บุคคล
  • หุ้นส่วนที่ยุติธรรม
  • ลดฟุตพริ้นท์

To read more about each of them, click on the icons below.

   

Our long-term goal is: "Together we bring Proven Productivity and Sustainability to every assembly operation in the world"

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิง่ที่เราวางแผนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตและเป้าหมายในรายงานความยั่งยืน

นอกจากนี้ ค้นหาวิดีโอด้านล่างบอสสาร์ดและ Komax ยอมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะาวจากความร่วมมือ :