เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norway

EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทันที 5 ประการจากการปรับระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะให้ดัยิ้งขึ้น

กระตุ้นและอยู่นำหน้าการแข่งขัน ไปให้ถึงศึกยภาพขั้นสุดและดูผลในทันทีด้วย

1. กระบวนการที่ประหยัดมากขึ้น

  • ขั้นสุด ประหยัดต้นทุนการจัดการสั่งซื้อ
  • สำคัญ ลดต้นทุนการควบคุมวัสดุ
  • น้อยที่สุด ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
  • สูงสุด ความมีพร้อม

 

2. ความยืดหยุ่นสูง

ระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะเป็นวิศวกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการผลิตและารติดตั้งที่แตกต่าง ทำให้มั่นใจในความยืดหยุ่นการทำงานที่สูง

 

 

 

3. ความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบฝังติดที่ล้ำสมัย ระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะ รับรู้ความผันผวนของอุปสงค์การผลิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถตอบสนองได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

 

 

 

4. ปรับปรุงการทำทายล่วงหน้า

ซอฟแวร์ ARIMS วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบที่มีความหมาย ซึ่งเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

 

 

 

5. ผลิภาพที่ได้รับการพิสูจน์

ตามวิธีการจัดทำแผนที่กระแสคุณค่า การแนะนำระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มุ่งเน้นการดำเนินการ มุ่งเน้นผลลัพธ์