เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


ส่งผลต่ออุตสาหกรรม 4.0 - เป็นเวลาของคุณแล้ว


blaue Illustration Online Webinar Digitalisierung der Montage เราไม่รู้ว่คุณมองอนาคตการผลิตในอุตสาหกรรมไว้ว่ายังไง แต่เรามีวิธีการในการปูทางไว้แล้วและอยากจะแนะนำคุณ: การประกอบโรงงานอัจฉริยะจากบอสสาร์ด

ทำการนัดหมายอย่างง่ายสำหรับการนำเสนอส่วนบุคคลผ่านวิดีโอคอล เป็นโอกาสในการพูดคุยถึงสถานการณ์ในบริษัทของคุณ - และโอการในการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล ข่าวดี: บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย


บริษัทใดที่นำระบบดิจิทัลมาใช้แ้วสมเหตุสมผล

ไม่ว่าคุณจะเป็น SME ที่มีสถานที่ในการประกอบ 5 แห่งหรือบริษัทข้ามชาติที่มีสถานีประกอบร้อยแห่ง การบริการที่สามารถปรับเพิ่มลดได้โดยการประกอบโรงงานอัจฉริยะมีวิธีการที่มีราคาและข้อกำหนดกลากหลาย

ประโยชน์ของการแนะนำแบบดิจิทัลและการประกอบเชิงโต้ตอบ

คำแนะนำการประกอบช่วยให้เจ้าหน้าที่ประกอบตามกระบวนการประกอบและมีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน อัตราการผิดพลาดลดได้อย่างมาก ในรูปแบบดิจิทัล ขั้นตอนการทำงานสามารถปรับให้ทันสมัยและปัญหาที่เกิดขึ้นจะอยู่ไม่นาน

ความเป็นไปได้ในการผสานอุปกรณ์อัจฉริยะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ ซึ่งช่วยพนักงานและมีความปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อแน่นหรือไม่ ใช้แรงบิดที่เหมาะสมหรือไม่ อุปกรร์สามารถควบคุมได้อัตโนมัติและวัดด้วยการประกอบโรงงานอัจฉริยะ

การประเมินคุณภาพและกระบวนการ

ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการแต่ละอย่างถูกรวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลตัวยึด รีเวท อุปกรณ์ทดสอบ เป็นต้น ถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและสามารถเรียกข้อมูลคืนมาได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีนี้ กระบวนการสามารถประเมินและใช้งานอย่างต่อเนื่อง

การติดตั้งและการขยาย - ตั้งแต่สถานที่ทำงานถึงโรงงานอัจฉริยะ

การประกอบโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มลดการบริการที่ผสานเฉพาะแบบได้ จริงตามคำขวัญที่ว่า: Act Fast. Start Small. Grow Smart.