Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Měření koeficientu tření - spolehlivý proces montáže šroubových spojů

Šroub se v historii výroby osvědčil jako jeden z nejúčinnějších spojovacích prvků. Tento způsob spojení má však i své nevýhody, které lze kompenzovat měřením koeficientu tření. Tento typ zkoušky umožňuje plně využít potenciál šroubového spoje, eliminovat nebezpečné spoje a rizika a vyhnout se dodatečným nákladům s nimi spojeným.

Proč je nutné měření koeficientu tření?

Pro správnou montáž šroubových spojů je třeba určitý utahovací moment. Tento utahovací moment závisí na několika faktorech. Patří mezi ně například typ šroubu, pevnostní třída, antikorozní povrchová úprava, stupeň mazání atd. Tabulky standardních utahovacích momentů poskytují informace o tom, jaký utahovací moment má být použit pro konkrétní součinitele tření.

Velká část energie utahovacího momentu se ztratí nebo přemění na tepelnou energii pouze třením. U standardního metrického šroubu je to přibližně 80-85 %. To znamená, že pouze 15-20 % energie utahovacího momentu vytváří upínací sílu. Předpětí nebo svěrná síla je nutná k tomu, aby šroubový spoj plnil svou skutečnou funkci.

Ke změnám součinitele tření může dojít v případě odchylek od normy, například v materiálu šroubu, v povrchových úpravách, použitím maziv, podložek nebo pojistných podložek nebo samořezného závitu. V krajním případě to vede k uvolněným a nebezpečným spojům. Přesné měření koeficientu tření je tedy nezbytnou součástí pro stanovení procesně spolehlivého utahovacího momentu.

 

Jaké výhody má měření koeficientu tření z praktického hlediska?

Kvalifikované a odborné měření koeficientu tření vám poskytne následující výhody:

  • Stupeň mazání: zjistěte, jaký vliv má mazání šroubu a závitu na tření a rozsah součinitele tření a zda potřebujete nižší nebo vyšší utahovací moment.
  • Utahovací moment: určete rozsah tření a rozsah součinitele tření. Pomocí této metody přesně určete, jak vysoký musí být utahovací moment, aby byl spoj stabilní.
  • Spolehlivost procesů: plánujte své výrobní procesy podrobněji a zajistěte konzistentní výsledky díky vyšší spolehlivosti procesů.
  • Předcházení poruchám: předcházejte poruchám způsobeným nesprávnou volbou utahovacího momentu a vyhněte se nákladným opravám, seřizování a reklamacím zákazníků.
  • Předcházení poškození dobrého jména: předejděte poškození dobrého jména, souvisejícím nákladům a ztrátě zákazníků nebo zisku v důsledku špatných výrobních procesů.
  • Spolehlivost: garantujte spolehlivost šroubových spojů a vytvoříte základ pro vysoce kvalitní montážní práce a výrobky. 

 

Přehled našich služeb:

Jako odborníci na spojovací materiál v oblasti vývoje výrobků a výrobních procesů vám přinášíme dlouholeté odborné znalosti. V našich laboratořích provádíme přesná měření utahovacího momentu a síly předpětí pomocí osvědčených metod a našeho sofistikovaného zkušebního vybavení. To zahrnuje měření koeficientu tření v rozsahu od 0,1 Nm do 4000 Nm nebo M3 až M36, přičemž lze dosáhnout předpínacích sil až 700 kN nebo 70 t.

Potřebujete měření koeficientu tření pro speciální aplikace, které se vymykají normě? Žádný problém! Zkoušíme také speciální aplikace šroubových spojů, které nespadají pod normu ISO 16047, ale splňují vaše specifické potřeby.

 

Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services.

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu