Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Netherlands

NL EN

Global

EN

Ny mailpolicy för Bossard Group

oktober 07, 2021

Nya e-mailadresser för alla anställda inom Bossard Group för att säkerställa en enhetlig företagsidentitet, samt på grund av införandet av den nya Identity & Access Management (IAM) lösningen.

Spam filter - vad du behöver veta 
Om organisationer tillämpar särskilt strikta skräppostfilter är det möjligt att information från de nya Bossard e-mailadresserna filtreras bort. Om så är fallet, ber vi våra kunder, leverantörer och andra externa partners att vidta lämpliga åtgärder.

Vad förändras för kunder, leverantörer och externa partners?
Kunder, leverantörer och andra externa partners kommer fortfarande att kunna nå anställda på Bossard Group via den gamla e-mailadressen, då alla mail automatiskt vidarebefordras till de nya e-mailadresserna.

ONE Bossard - det strategiska initiativet
Inför Bossards 200-årsjubileum har Bossard Group definierat 7 strategiska initiativ. Syftet är att säkerställa att det ständigt växande företaget kommer att fortsätta betraktas som en enhetlig aktör på marknaden även på lång sikt. Ett av initiativen kallas "ONE Bossard" och syftar till att säkerställa att Bossard Group förblir ETT företag som agerar, känns och beter sig på samma sätt över hela världen - detta inkluderar också en konsekvent image.

Idag tilldelas anställda på Bossard e-mailadresser enligt lokala regler, ibland med fullständiga namn, ibland med förkortningar. För att bli "ONE Bossard" introduceras samma e-mailstruktur globalt för alla e-mailadresser. Bytet till de nya e-mailadresserna kommer att ske under oktober månad 2021. Från och med detta kommer de nya e-mailadresserna att vara offentliga och alla utgående mail kommer att skickas från de nya e-mailadresserna (<förnamn>.<efternamn><[n]>@bossard.com).

Ny IAM-lösning (Identity & Access Management)
Introduktionen av den nya IAM-lösningen (Identity & Access Management) är ytterligare ett viktigt steg mot "ONE Bossard". I stora företags IT-miljöer hjälper en sådan lösning att behålla kontrollen samt en överblick över tusentals interna eller externa användare som har tillgång till ett brett utbud av system och applikationer. Den nya lösningen för identitets- och åtkomsthantering kommer att stärka cybersäkerheten ytterligare, och även våra automatiserings- och integrationsmöjligheter i framtiden.