Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Proven Productivity – Vi hjälper våra kunder bli mer konkurrenskraftiga

Ett samarbete med oss innebär att vi tillsammans utvecklar lösningar som är bättre, snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiva, och därmed hjälper vi våra kunder att överträffa deras konkurrenter. På Bossard kallar vi denna helhetssyn för "Proven Productivity".

 

 

 

Ur våra kunders perspektiv har samspelet mellan Product Solutions, Assembly Technology Expert och Smart Factory Logistics sex viktiga fördelar:

 1. Kortare time-to-market:
  Detta innebär att våra kunders produkter snabbare förs ut på marknaden – en avgörande konkurrensfördel i en global miljö här snabbhet och effektivitet räknas. 
   
 2. En smidig process:
  För våra kunder innebär detta att spara tid, pengar och resurser, samt att bättre kunna beräkna de totala kostnaderna – och framför allt uppnå högre marginaler. 
    
 3. Bättre produktion:
  Detta är en av de centrala kostnadsaspekterna för våra kunder när det gäller att öka effektiviteten – och inte minst prestandan.
    
 4. Hög kvalitet:
  För våra kunder innebär detta absolut tillförlitlighet när det gäller produkt-, process - och produktionssäkerhet - och därmed mindre avfall och färre klagomål. 
    
 5. Innovativ teknologi:
  Ur en kunds perspektiv är detta avgörande. Enbart företag som är öppna för ny utveckling är redo att framgångsrikt skapa nya vägar och gå där ingen annan konkurrent tidigare har gått.
    
 6. Maximal tillförlitlighet:
  För våra lojala kunder innebär detta vetskapen att de kan förlita sig på oss och våra medarbetare fullständigt  – inte enbart idag, utan flera årtionden fram i tiden.

 

Vårt löfte till våra kunder "Proven Productivity" består av två element: 

 • Det är bevisat att det fungerar
 • Det förbättrar våra kunders produktivitet på ett hållbart sätt

Läs våra Case Studies om hur våra kunder beskriver sina erfarenheter av att förbättra produktiviteten.

 
Samarbeta med oss för att avslöja potentialen längs hela värdekedjan inom industriell teknik. 
Vi ser fram emot att höra ifrån dig.