Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Analýza koroze v laboratoři - pro bezpečné součásti s delší životností

Koroze je způsobena různými vlivy prostředí, může poškodit povrch součástí vašich výrobků a ohrozit tak jejich bezpečnost. Zjistěte, které součásti by měly být zkoušeny na korozi a jaké typy korozních zkoušek jsou k dispozici.

Vlivy prostředí, jako je déšť, vlhkost, výfukové plyny nebo aerosoly, mohou časem ovlivnit součásti vašich výrobků. Ke korozi dochází, když tyto látky z okolního prostředí napadají a poškozují povrch součástí nebo spojovacích prvků vašich výrobků.

Proto doporučujeme provádět pravidelné korozní zkoušky v akreditované zkušební laboratoři, aby byla zajištěna kvalita vašich výrobků. Během tohoto procesu získáte reprodukovatelné výsledky zkoušek, které vám pomohou najít slabá místa v ochraně proti korozi, poskytnou vám vodítka pro opatření proti již vzniklé korozi a nakonec zvýší bezpečnost vašich výrobků.

 

Co je to koroze a jaké jsou její druhy?

Koroze se často označuje jako "patina" nebo "rez", která vzniká oxidací mědi nebo železa za přítomnosti kyslíku. Z technického hlediska je však koroze mnohem rozmanitější. Jedná se o (elektro)chemickou reakci kovového materiálu s okolím. Výsledkem je měřitelná změna materiálu, která může vést k tomu, že jednotlivé součásti nebo celé systémy přestanou správně fungovat. V závislosti na místě výskytu se rozlišují různé typy koroze: 

  • Rovnoměrná neboli povrchová koroze
  • Štěrbinová koroze
  • Kontaktní koroze mezi dvěma druhy kovů
  • Důlková koroze, která se projevuje póry v materiálu povrchové úpravy
  • Mezikrystalová koroze způsobená vysokými teplotami při zpracování kovů
  • Vznik trhlin od napětí, podporované namáháním v tahu
  • Vodíková křehkost způsobená pronikáním vodíku při čištění kyselinou nebo galvanizací oceli a korozí

Aby technici mohli zamezit korozi nebo proti ní účinně chránit již ve fázi návrhu, musí znát různé typy koroze. Podrobné informace o korozi naleznete v našich bezplatných white papers s názvem "Co je koroze?" a v našich technických informacích s názvem "Ochrana proti korozi".

 

Korozní zkoušky 101

Při korozní zkoušce se testují povrchové úpravy součástí nebo protikorozní ochrana zkušebních vzorků s povrchovou úpravou s cílem zjistit případné závady. Dlouhodobé zkoušení po celou dobu životnosti je nákladné a časově náročné. Pro rychlejší získání srovnatelných výsledků se ve zkušební laboratoři provádějí standardizované zkoušky v korozních podmínkách.

  • Jednou z nejznámějších metod je zkouška neutrální solnou mlhou (NSS) podle normy ISO 9227. Při této zkoušce po určitou dobu postřikujeme zkušební objekt ve zkušební komoře roztokem soli (NaCl) - někdy i více než 1000 hodin. Abychom zajistili, že zkušební metoda bude vždy poskytovat reprodukovatelné a srovnatelné výsledky týkající se korozní odolnosti vaší součásti, nastavujeme všechny zkoušky jednotným způsobem a přísně dodržujeme obecné podmínky podle normy ISO 9227.
  • Další, méně používanou zkušební metodou, je takzvaný "test teploty vzduchu v prostředí konstantní nebo střídavé kondenzace vody" podle normy ISO 6270-2. Během tohoto procesu vystavíme zkušební objekt vlhkému vzduchu a poté změníme teplotu vzduchu (AT) nebo vlhkost a teplotu vzduchu (AHT), aby došlo ke kondenzaci.

 

Společnost Bossard - odborník s vlastní zkušební laboratoří pro provádění korozních zkoušek

Společnost Bossard, která se specializuje na spojovací a materiálové technologie a má dlouholeté zkušenosti, vám ráda poradí, pokud jde o zkoušení vašich součástí na korozi. Na požádání a podle potřeby pro vás můžeme v našich zkušebnách provést zkoušky NSS podle normy ISO 9227. 

Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services. 

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu