Välj land eller region


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

Spanien

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Kvalitetssäkring och felfri produktionskvalitet

Bossard Quality Commitment

Varför är valet av material avgörande för produktionen?

Hög kvalitet börjar med valet av rätt material. Detta påverkar de flesta produktionsstegen, särskilt dem som står för produktens styrka, såsom värmebehandling, vilket skapar grunden för rätt mekaniska egenskaper när delarna tillverkas.

Teoretiskt sett kan muttrar och bultar tillverkas av rent järn. Dock hade rent järn varit för mjukt för många fästelement. För att öka styrkan tillsätts kol till det smälta järnet vid stålverket. Kolhalten är en kritisk faktor i det resulterande stålets hållfasthet. Till exempel behöver en bult av klass 12.9 en viss hållfasthet, och det är kolet som ger stålet sin hållfasthet efter att ha kylts i olja nära 900°C.

Därför väljer vi noggrant materialet för våra produkter, för att säkerställa att det är tillräckligt starkt för dess användningssyfte. 

Vilka är de olika produktionsmetoderna?

Det finns många metoder och tekniker för att tillverka fästelement. Till exempel; kallformning, varmsmide, maskinbearbetning av kalldragna stänger, zinkgjutning och formsprutning. Var och en av dessa metoder har sina unika fördelar och tillämpningsområden.

Kallformning är en vanlig teknik för bultar och skruvar i storlekarna M1 till M24 i diameter. Denna metod används även vid tillverkningen av muttrar i storlekarna från M3 till M16. Andra faktorer som behöver beaktas när man väljer en produktionsmetod är: slutanvändningen av ett fästelement, ekonomisk ordervolym och kostnad. 

Oavsett vilken produktionsmetod som väljs, involverar det en rad olika produktionssteg som har en betydande inverkan på fästelementets kvalitet och prestanda.

På Bossard följer vi strikta urvalskriterier för tillverkning och processkontroll.

Processkontroll är det mest effektiva sättet att säkerställa att produktkvaliteten överensstämmer med kraven. Varje produktionssteg övervakas under hela produktionsprocessen, och avvikelser identifieras samt korrigeras nästintill omedelbart. Resultatet är mindre risker, högre kvalitet och snabbare leverans.

Varför är värmebehandling nödvändig?

Värmebehandling är en av de viktigaste processerna vid tillverkningen av ett fästelement. Det är en process där materialets fysiska egenskaper ändras genom upphettning och kylning.

Metallmaterial består av kristaller. Uppvärmning och kylning kan manipulera kristallernas egenskaper och fästelementets mekaniska beteende. För många produkter är värmebehandling det enda sättet att erhålla de nödvändiga mekaniska egenskaperna.

En annan viktig aspekt gällande säkerhet för fästförband är korrosionsskydd, vilket innebär att förhindra fel och brister på fästelementet på grund av korrosion under hela dess livslängd. Skydd mot korrosion kan uppnås på flera sätt såsom en bra skyddande design, ytbeläggningar eller att välja ett korrosionsbeständigt material. Även om det finns många olika tillvägagångssätt för korrosionsförebyggande, krävs det speciell kunskap och expertis för att kunna välja det optimala skyddet.

Vad kan vår experter göra för dig?

Med fler än 80 tekniska experter världen över, kan vi på Bossard försäkra er om att korrekta tillverkningsprocesser utförs. Våra experter är speciellt tränade för var och en av processerna vid produktionen av fästelement. 

Vårt expertteam består av produkt-, process- och monteringsspecialister, och är väl utbildade inom ämnet. Framförallt förstår de betydelsen och vikten av varje process för din fästanordning och dina kvalitetskrav. 

Vårt mål är alltid att identifiera de mest effektiva och högkvalitativa fästlösningarna. Detta kan vara standardprodukter eller nya specialartiklar utvecklade tillsammans med dig för att optimera produktionen och din slutprodukt. Sådan omfattande support leder till framgång på marknaden.