เลือกประเทศหรือภูมิภาค


SouthAfrica

EN

Canada

FR EN

Mexico

ES EN

USA

EN

Australia

EN

India

EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

ประเทศไทย

TH EN

Vietnam

VI EN

Denmark

DA EN

Germany

DE EN

France

FR EN

Ireland

EN

Austria

DE EN

Poland

PL EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Global

EN

ลองพิมพ์เพื่อรับคำแนะนำ

ผลลัพธ์จากการค้นหา

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


การแนะนำผลิตภัณฑ์

คำแนะนำกำลังถูกโหลด


ข้อมูลทั่วไป

3D CAD รูปแบบและเอกสารทางเทคนิค

ไฟล์ 3D CAD
RMS รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: .sat, .sab, .stp, .step. สำหรับการคำนวณ RMS แบบสมบูรณ์ อัพโหหลดไฟล์ 3D ต้องไม่แสดงความเสียหายและต้องแม่นยำ

เอกสารทางเทคนิค

แบบร่างการผลิตและเอกสารที่เเกี่ยวข้องสามารถเพิ่มเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ PDF ในกระบวนการคำนวณ แบบร่างทางเทคนิคต้องตรงตามไฟล์ 3D และปัจจัยที่กำหนด ข้อกำหนดเพิ่มเติมในแบบร่างจะถูกนำมาคำนึงถึงในการผลิต การเบี่ยงเบนที่สำคัญหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาที่คำนวณได้

การร้องเรียน

หากคุณมีข้อร้องเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (complaint form) และส่งต่ออีเมลไปที่ rms@bossard.com. The RMS ทีมจะติดต่อคุณโดยตรง

การผลิต

บอสสาร์ดทำงานกับผู้ผลิตที่เลือก เชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นคุณภาพที่สู.และต่อเนื่อง ในเวลาที่เหมาะสมและราคาที่ยุติธรรม ผู้ผลิตทุกรายเคร่งครัดในการตรวจคุณภาพและคุณภาพที่กำหนดต้องมั่นใจด้วยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

กฎหมาย

การปฏิบัติตาม RoHS
วัสดุและการเคลือบใน RMS เป็นไปตาม ISO 3613 (2010/12)
วัสดุและการเคลือบแบบพิเศษที่กำหนดจากลูกค้า แตกต่างไปจากการเลือกที่มีอยู่ใน RMS ลูกค้าจะต้องร้องขอความสอดคล้อง RoHs ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ และ บอสสาร์ดจะต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดดังต่อไปนี้ เอกสาร.

ข้อผูกมัดคำแถลง REACH
ตะกั่วสามารถนำมาประกอบในวัสดุได้ ซึ่งหมายความว่าจากความเข้มข้นที่มากกว่า 0.1% จึงมี "ข้อผูกมัดคำแถลง REACH" วัสดุหรือสารเคลือบเหล่านี้ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น "ข้ข้อผูกมัดคำแถลง REACH" ในกรณีของวัสดุพิเศษและการเคลือบที่กำหนดโดยลูกค้า ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากการเลือกที่มีอยู่ใน RMS ลูกค้าจะต้องร้องขอภาระผูกพัน REACH ของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไว้ และจำเป็นต้องตรวจสอบความเป็นไปได้โดย บอสสาร์ดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดดังต่อไปนี้ เอกสาร.

กระบวนการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง
วันที่จัดส่งสามารถเลือกเป็นด่วนหรือมาตรฐาน ระยะเวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และการผลิต รวมถึง ตัวเลือกวัสดุ การป้องกันพื้นผิว และการตกแต่ง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่งด่วน

การบรรรจุ
บรรจุภัณฑ์มาตรฐานประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการขนส่งในที่ครอบ กล่อง ถุง หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และข้อกำหนด และทางเลือกของผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์จำนวนมากก็เป็นทางเลือกเช่นกัน วัสดุเทกองจะหลวมและบรรจุเทกอง ดังนั้นการเคลือบและการบำบัดทั้งหมดจึงถือเป็นวัสดุเทกองที่ไม่พันกันเป็นชิ้น ๆ ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์พิเศษต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินตามนั้น

การขนส่งทางเรือ
พัสดุขนาดเล็กจะถูกส่งโดยบริการพัสดุหรือบริการจัดส่ง สำหรับการจัดส่ง >40 กก. เราใช้หุ้นส่วนในการจัดส่งที่เลือก เงื่อนไขการจัดส่งที่ตกลงกับบอสสาร์ดมีผลบังคับใช้

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรองวัสดุ
หนังสือรับรองการทดสอบเพื่อการรับมอบตาม EN 10204 3.1 สำหรับวัตถุดิบ

รายงานตัวอย่างเบื้องต้น
รายงานตัวอย่างเบื้องต้นจัดทำตาม VDA พร้อมกับ 5 5 ส่วนที่วัดและจัดทำเป็นเอกสาร หากสั่งจำนวน <5 ชิ้น ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องถูกวัด

เอกกสารการทดสอบและข้อกำหนดเชิงคุณภาพสามารถร้องขอได้ภายหลัง จะมีการตรวจสอบและประเมินตามลำดับ